Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#pockcgcipandmfklbafoldommfgfmjii

Homepage

46,800

Homepage.com.tr kullanıcıların web tarayıcı ana sayfalarında ihtiyaç duyabilecekleri Türkiye'deki en iyi servislere, web sitelerine ulaşmalarını hedefleyen link portalı projesidir.
Homepage.com.tr'de yer alan bağlantılar hem önem durumlarına hem de kategorilerine göre yerleştirilmiştir. Spordan alışverişe, teknolojiden haberlere kadar geniş bir çerçevede kullanıcının kolay ve hızlı bir şekilde en uygun içeriklere ulaşmasını sağlamaktadır.
Bu hızlı kısayolların içerisinde yer almayan bir içeriğe erişme isteğiniz olabileceğinden dolayı elbette bir arama motoru da Homepage.com.tr ana sayfasında yer almaktadır.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "24",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "3.375",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "38_search_tools",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dpockcgcipandmfklbafoldommfgfmjii%26uc",
 "ext_id": "pockcgcipandmfklbafoldommfgfmjii",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Sat May 14 00:56:54 2016",
   "name": "2.5.zip",
   "size": 109835,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/pockcgcipandmfklbafoldommfgfmjii/2.5.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Homepage.com.tr kullan\u0131c\u0131lar\u0131n web taray\u0131c\u0131 ana sayfalar\u0131nda ihtiya\u00e7 duyabilecekleri T\u00fcrkiye'deki en iyi servislere, web sitelerine ula\u015fmalar\u0131n\u0131 hedefleyen link portal\u0131 projesidir.\n\nHomepage.com.tr'de yer alan ba\u011flant\u0131lar hem \u00f6nem durumlar\u0131na hem de kategorilerine g\u00f6re yerle\u015ftirilmi\u015ftir. Spordan al\u0131\u015fveri\u015fe, teknolojiden haberlere kadar geni\u015f bir \u00e7er\u00e7evede kullan\u0131c\u0131n\u0131n kolay ve h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde en uygun i\u00e7eriklere ula\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r.\n\nBu h\u0131zl\u0131 k\u0131sayollar\u0131n i\u00e7erisinde yer almayan bir i\u00e7eri\u011fe eri\u015fme iste\u011finiz olabilece\u011finden dolay\u0131 elbette bir arama motoru da Homepage.com.tr ana sayfas\u0131nda yer almaktad\u0131r.",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/5XFgJmC1vYTaiKFZqdQ9e43so0wzA_2F8ROumwrATMKlnGUNf7n-FOEhPwv5q5qCPn_iPWo3=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "Homepage",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/homepage/pockcgcipandmfklbafoldommfgfmjii",
 "user_count": "46800",
 "version": "2.5",
 "works_offline": "false"
}