Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#pllcidbcfbamjfbfpemnnjohnfcliakf

ArkSigner

42,327

ArkSignerBEs yaygın olarak kullanılan internet tarayıcılarına uygun geliştirilmiş olan eklentiler (plugins) sayesinde soket iletişim ihtiyacı duyulmadan elektronik imzalamayı sağlayan çözümler sunmaktadır.

Böylelikle Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge ve Safari internet tarayıcılarına özel geliştirilen plugin çözümlerimiz sayesinde kolay ve güvenli bir şekilde elektronik imza atabilirsiniz.

Özellikle güvenlik duvarları ve kurumsal güvenlik politikaları konusunda sıkı olan kurumlarda imzalama işlemlerini gerçekleştirmek üzere kullanılır.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "3",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "2.3333333333333335",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "7_productivity",
 "container": "CHROME",
 "curation": "1_4",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dpllcidbcfbamjfbfpemnnjohnfcliakf%26uc",
 "ext_id": "pllcidbcfbamjfbfpemnnjohnfcliakf",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Sat Nov 25 08:45:32 2017",
   "name": "1.3.0.zip",
   "size": 16890,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/pllcidbcfbamjfbfpemnnjohnfcliakf/1.3.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 03:06:10 2016",
   "name": "1.2.0.zip",
   "size": 115752,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/pllcidbcfbamjfbfpemnnjohnfcliakf/1.2.0.zip"
  }
 ],
 "full_description": "ArkSignerBEs yayg\u0131n olarak kullan\u0131lan internet taray\u0131c\u0131lar\u0131na uygun geli\u015ftirilmi\u015f olan eklentiler (plugins) sayesinde soket ileti\u015fim ihtiyac\u0131 duyulmadan elektronik imzalamay\u0131 sa\u011flayan \u00e7\u00f6zu\u0308mler sunmaktad\u0131r. \n            \nB\u00f6ylelikle Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge ve Safari internet taray\u0131c\u0131lar\u0131na \u00f6zel geli\u015ftirilen plugin \u00e7\u00f6zu\u0308mlerimiz sayesinde kolay ve g\u00fcvenli bir \u015fekilde elektronik imza atabilirsiniz. \n            \n\u00d6zellikle gu\u0308venlik duvarlar\u0131 ve kurumsal gu\u0308venlik politikalar\u0131 konusunda s\u0131k\u0131 olan kurumlarda imzalama i\u015flemlerini ger\u00e7ekle\u015ftirmek u\u0308zere kullan\u0131l\u0131r.",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/7iaqBtKSJL0JKURVSC6CrGbD5q7Xypztuz884byB6pfo48LoVx2HvDWflWBLz6FrhygDhJGk=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "ArkSigner",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "false",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/arksigner/pllcidbcfbamjfbfpemnnjohnfcliakf",
 "user_count": "42327",
 "version": "1.3.0",
 "works_offline": "false"
}