Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#ojmcefcpojnkmmblchnllkaphlpdobgd

Joygame Homepage

567,714

Joygame Chrome eklentisi, Joygame’in eğlence dolu dünyasını ana sayfanız yapmanızı sağlar.
Bazen şirin renkli bir hayat, bazen efsanevi yaratıklarla buluşturan bir macera, destan yazacak bir hikâye, kılıçlar, zırhlar, bazen geçmiş, bazen gelecek, bazen de hiç bilmediğimiz bir zamanda hiç bilmediğimiz yeni bir dünya...
Sizinle paylaştığımız o kadar çok şey var ki aslında…
Joygame dijital eğlence platformu olarak 2009’da kurulduğumuz günden bugüne üyelerimize kaliteli ve oldukça zevkli bir eğlence deneyimi sunmayı hedefliyoruz, bu yolda Türkiye’nin 1 Numaralı oyun portalı olmayı başardık.
MMOFPS, MMORPG, MMO Aksiyon, MMO Futbol, MMO Dans, Sosyal ve Casual Oyun kategorilerinde 10 client tabanlı, 17 web tabanlı oyunu ve birbirinden zevkli 6 mobil oyunu oyunseverler ile buluşturuyoruz.
Sadece oyun da değil, dijital eğlence için dijital radyomuz JETON, anime portalımız JOYOTAKU, web oyun portalımız HENGAME, Joygame’e gönül verenler de kulübü JAT ve E-spor portalımız hizmetinizde!
Ailemizin her bir üyesi gerçek birer oyun sevdalısı. Birçoğuyla oyunlarımızda karşılaşabilirsiniz.
Oyunlarımızı incelemek için www.joygame.com/oyunlar adresini ziyaret edebilirsiniz.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "48",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "2.8333333333333335",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "7_productivity",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dojmcefcpojnkmmblchnllkaphlpdobgd%26uc",
 "ext_id": "ojmcefcpojnkmmblchnllkaphlpdobgd",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Sat May 14 02:12:13 2016",
   "name": "1.5.zip",
   "size": 8704,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/ojmcefcpojnkmmblchnllkaphlpdobgd/1.5.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Joygame Chrome eklentisi, Joygame\u2019in e\u011flence dolu d\u00fcnyas\u0131n\u0131 ana sayfan\u0131z yapman\u0131z\u0131 sa\u011flar. \n\nBazen \u015firin renkli bir hayat, bazen efsanevi yarat\u0131klarla bulu\u015fturan bir macera, destan yazacak bir hik\u00e2ye, k\u0131l\u0131\u00e7lar, z\u0131rhlar, bazen ge\u00e7mi\u015f, bazen gelecek, bazen de hi\u00e7 bilmedi\u011fimiz bir zamanda hi\u00e7 bilmedi\u011fimiz yeni bir d\u00fcnya...\n\nSizinle payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z o kadar \u00e7ok \u015fey var ki asl\u0131nda\u2026\n\nJoygame dijital e\u011flence platformu olarak 2009\u2019da kuruldu\u011fumuz g\u00fcnden bug\u00fcne \u00fcyelerimize kaliteli ve olduk\u00e7a zevkli bir e\u011flence deneyimi sunmay\u0131 hedefliyoruz, bu yolda T\u00fcrkiye\u2019nin 1 Numaral\u0131 oyun portal\u0131 olmay\u0131 ba\u015fard\u0131k.\n\nMMOFPS, MMORPG, MMO Aksiyon, MMO Futbol, MMO Dans, Sosyal ve Casual Oyun kategorilerinde 10 client tabanl\u0131, 17 web tabanl\u0131 oyunu ve birbirinden zevkli 6 mobil oyunu oyunseverler ile bulu\u015fturuyoruz.\n\nSadece oyun da de\u011fil, dijital e\u011flence i\u00e7in dijital radyomuz JETON, anime portal\u0131m\u0131z JOYOTAKU, web oyun portal\u0131m\u0131z HENGAME, Joygame\u2019e g\u00f6n\u00fcl verenler de kul\u00fcb\u00fc JAT ve E-spor portal\u0131m\u0131z hizmetinizde!\n\nAilemizin her bir \u00fcyesi ger\u00e7ek birer oyun sevdal\u0131s\u0131. Bir\u00e7o\u011fuyla oyunlar\u0131m\u0131zda kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. \n\nOyunlar\u0131m\u0131z\u0131 incelemek i\u00e7in www.joygame.com/oyunlar adresini ziyaret edebilirsiniz.",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/iYl2eCoEHi1iItDaSfXS5LpsXS8uTN6_PfFudRRCqtQrzQ8X5tQHwrfIAIPK0g90EA10b_ZSDYk=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "Joygame Homepage",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/joygame-homepage/ojmcefcpojnkmmblchnllkaphlpdobgd",
 "user_count": "567714",
 "version": "1.5",
 "works_offline": "false"
}