Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg

e-pity - dodatek

272,163

Dodatek do przeglądarki umożliwiający:
- zapis danych programów e-pity i fillUp w wewnętrznej dodatkowej pamięci dodatku, dzięki czemu wyczyszczenie cache przeglądarki nie spowoduje usunięcia danych deklaracji
- dodatkowe wyszukiwanie formularzy w e-pity i fillUp w wyszukiwarce Google

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "6",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "3.5",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "7_productivity",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg%26uc",
 "ext_id": "ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Wed Jan 11 11:18:18 2017",
   "name": "2.0.4.zip",
   "size": 42294,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg/2.0.4.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 01:00:23 2016",
   "name": "2.0.3.zip",
   "size": 36997,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg/2.0.3.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Dodatek do przegl\u0105darki umo\u017cliwiaj\u0105cy:\n- zapis danych program\u00f3w e-pity i fillUp w wewn\u0119trznej dodatkowej pami\u0119ci dodatku, dzi\u0119ki czemu wyczyszczenie cache przegl\u0105darki nie spowoduje usuni\u0119cia danych deklaracji\n- dodatkowe wyszukiwanie formularzy w e-pity i fillUp w wyszukiwarce Google",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/0l2BoQ3ZRCFhDDfNnyGPvQgh5EDT9rppr5W2LALsppj-XkTdQ0ilF81tWjuw0aeSpPPPuGpU5A=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "e-pity - dodatek",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/e-pity-dodatek/ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg",
 "user_count": "272163",
 "version": "2.0.4",
 "works_offline": "false"
}