Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#mabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk

Chomikuj.pl

59,737

Dostęp do najważniejszych funkcji Twojego Chomika
POWIADOMIENIA O ODNOWIENIU TRANSFERU
Czy masz abonament czy podstawowe konto, gdy tylko Twój nowy tygodniowy transfer będzie dostępny damy Ci znać.
SZYBKIE WYSZUKIWANIE
Znajdź potrzebne Ci pliki prosto przez wyszukiwarkę we wtyczce - zawsze pod ręką, bez potrzeby ładowania strony internetowej.
INFORMACJE O NOWYCH WIADOMOŚCIACH PRYWATNYCH
Bądź na bieżąco z wiadomościami od innych Użytkowników, dzięki tej wtyczce nie przegapisz żadnej pilnej wiadomości.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "48",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "3.5208333333333335",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "38_search_tools",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dmabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk%26uc",
 "ext_id": "mabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Wed Sep 14 06:16:58 2016",
   "name": "1.2.1.zip",
   "size": 107893,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/mabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk/1.2.1.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Aug 24 17:56:52 2016",
   "name": "1.2.0.zip",
   "size": 107618,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/mabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk/1.2.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 00:25:22 2016",
   "name": "1.1.0.zip",
   "size": 106814,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/mabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk/1.1.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 00:25:22 2016",
   "name": "1.0.7.zip",
   "size": 93163,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/mabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk/1.0.7.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Dost\u0119p do najwa\u017cniejszych funkcji Twojego Chomika\n\nPOWIADOMIENIA O ODNOWIENIU TRANSFERU\nCzy masz abonament czy podstawowe konto, gdy tylko Tw\u00f3j nowy tygodniowy transfer b\u0119dzie dost\u0119pny damy Ci zna\u0107.\n\nSZYBKIE WYSZUKIWANIE\nZnajd\u017a potrzebne Ci pliki prosto przez wyszukiwark\u0119 we wtyczce - zawsze pod r\u0119k\u0105, bez potrzeby \u0142adowania strony internetowej.\n\nINFORMACJE O NOWYCH WIADOMO\u015aCIACH PRYWATNYCH\nB\u0105d\u017a na bie\u017c\u0105co z wiadomo\u015bciami od innych U\u017cytkownik\u00f3w, dzi\u0119ki tej wtyczce nie przegapisz \u017cadnej pilnej wiadomo\u015bci.",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/zI8JYBs5vDETBjpzf0imNe6Ynr0ABpLLxyE8atlMf3uUhRV7zSpWnTd2kI-gJCxF_aAMiMNj=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "Chomikuj.pl",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "PL",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/chomikujpl/mabmeicndgkgfompmmdkijoamfleoadk",
 "user_count": "59737",
 "version": "1.2.1",
 "works_offline": "false"
}