Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#ihedienojfhdahpomfldoejaimefofff

Tureng Dictionary

27,781

Tureng İngilizce-Türkçe sözlükte arama yapmanızı kolaylaştıran bir eklenti. Sağ üst köşeye eklenen buton ile istediğiniz zaman butona tıklayıp çevrilmesini istediğiniz kelimeyi yazabilir, İngilizce veya Türkçe karşılığını yine aynı pencereden öğrenebilirsiniz. Böylece açık olan sayfanızdan ayrılmadan bilmediğiniz kelimenin anlamına bakabilirsiniz.
EKLENTİ KISAYOLU: ALT + V
• Tureng Dictionary ile şunları yapabilirsiniz:
— Sağ üst köşeye eklenen Tureng ikonu ile sade bir sözlük arayüzünde Türkçe - İngilizce çeviri yapabilirsiniz.
— Bir web sayfası içerisinde seçtiğiniz kelimeyi Tureng ikonuna tıklayarak yada eklentinin kısayol tuşlarını kullanarak anında çevirebilirsiniz.
— Bir kelimeyi seçip sağ tıkladığınızda açılan menüden Tureng'i seçerek doğrudan Tureng.com üzerinden kelimenin anlamına bakabilir, okunuşunu dinleyebilirsiniz.
GÜNCELLEME NOTLARI:
** Versiyon 6.0.2 **
— Açılır pencerede hangi kelimenin çevrildiğini göstermek amacıyla tasarım tekrar düzenlendi.
** Versiyon 6.0 **
— Tasarım yenilendi.
— Özelleştirilebilir kısayol özelliği eklendi.
— Sayfa içerisinde seçilen kelime ikona tıklandığında veya kısayol tuşlarına basıldığında anında çevrilebiliyor.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "323",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "4.38390092879257",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "7_productivity",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dihedienojfhdahpomfldoejaimefofff%26uc",
 "ext_id": "ihedienojfhdahpomfldoejaimefofff",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Sat May 14 01:49:15 2016",
   "name": "6.0.2.zip",
   "size": 198819,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/ihedienojfhdahpomfldoejaimefofff/6.0.2.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Tureng \u0130ngilizce-T\u00fcrk\u00e7e s\u00f6zl\u00fckte arama yapman\u0131z\u0131 kolayla\u015ft\u0131ran bir eklenti. Sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015feye eklenen buton ile istedi\u011finiz zaman butona t\u0131klay\u0131p \u00e7evrilmesini istedi\u011finiz kelimeyi yazabilir, \u0130ngilizce veya T\u00fcrk\u00e7e kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 yine ayn\u0131 pencereden \u00f6\u011frenebilirsiniz. B\u00f6ylece a\u00e7\u0131k olan sayfan\u0131zdan ayr\u0131lmadan bilmedi\u011finiz kelimenin anlam\u0131na bakabilirsiniz.\n\nEKLENT\u0130 KISAYOLU: ALT + V\n\n\u2022 Tureng Dictionary ile \u015funlar\u0131 yapabilirsiniz:\n\n\u2014 Sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015feye eklenen Tureng ikonu ile sade bir s\u00f6zl\u00fck aray\u00fcz\u00fcnde T\u00fcrk\u00e7e - \u0130ngilizce \u00e7eviri yapabilirsiniz.\n\u2014 Bir web sayfas\u0131 i\u00e7erisinde se\u00e7ti\u011finiz kelimeyi Tureng ikonuna t\u0131klayarak yada eklentinin k\u0131sayol tu\u015flar\u0131n\u0131 kullanarak an\u0131nda \u00e7evirebilirsiniz.\n\u2014 Bir kelimeyi se\u00e7ip sa\u011f t\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda a\u00e7\u0131lan men\u00fcden Tureng'i se\u00e7erek do\u011frudan Tureng.com \u00fczerinden kelimenin anlam\u0131na bakabilir, okunu\u015funu dinleyebilirsiniz.\n\nG\u00dcNCELLEME NOTLARI:\n** Versiyon 6.0.2 **\n\u2014 A\u00e7\u0131l\u0131r pencerede hangi kelimenin \u00e7evrildi\u011fini g\u00f6stermek amac\u0131yla tasar\u0131m tekrar d\u00fczenlendi.\n** Versiyon 6.0 **\n\u2014 Tasar\u0131m yenilendi.\n\u2014 \u00d6zelle\u015ftirilebilir k\u0131sayol \u00f6zelli\u011fi eklendi.\n\u2014 Sayfa i\u00e7erisinde se\u00e7ilen kelime ikona t\u0131kland\u0131\u011f\u0131nda veya k\u0131sayol tu\u015flar\u0131na bas\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda an\u0131nda \u00e7evrilebiliyor.",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/4M5TY5Q8wBjtySFZ1dT-n6_4c-CFFSaviTx5GQRCkDNDU4vMgSWHFObOZuHFjQiRNIseATcAYw=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "Tureng Dictionary",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "true",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/tureng-dictionary/ihedienojfhdahpomfldoejaimefofff",
 "user_count": "27781",
 "version": "6.0.2",
 "works_offline": "false"
}