Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh

Stava Rex - Google Docs add-on

53,695

Stava Rex är framtaget särskilt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men kan med fördel användas av alla som behöver hjälp med stavning och språkstöd.
Stava Rex innehåller även en svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer. Ordboken tar även hänsyn till felstavningar vid sökning. Du kan också få dina rättningsförslag översatta till ca 90 språk med hjälp av Google Translate i Stava Rex-fältet, vilket gör att programmet lämpar sig väl för personer med ett annat modersmål.
*** Prova Stava Rex gratis i 30 dagar! Därefter kan du prenumerera för 149 kr/år. ***
Använd Stava Rex för att rätta eller kontrollera:
- grava stavfel som sjonalist (journalist) och asusigera (associera)
- lättförväxlade ord som släkt/släckt och han/hann
- grammatikfel som ett svart hund
- särskrivna ord som tand borste och hund valp
- ihopskrivna ord som Losangeles
- skiljetecken och mellanslag
Gör personliga inställningar med möjlighet att:
- lära in egna ord
- avgöra om Stava Rex ska varna för vissa ord eller inte
- utgå från en stor eller liten ordlista

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "101",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "2.9207920792079207",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "8_education",
 "container": "GOOGLE_DOCUMENT,DOMAIN_INSTALLABLE",
 "curation": "2_0,3_3",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Deknnebcblkikglopogdabagmheljmplh%26uc",
 "ext_id": "eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Wed Aug 29 03:40:35 2018",
   "name": "56.zip",
   "size": 6801,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/56.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Aug 11 06:42:51 2018",
   "name": "55.zip",
   "size": 6800,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/55.zip"
  },
  {
   "created": "Fri May 11 21:48:02 2018",
   "name": "54.zip",
   "size": 6799,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/54.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Mar 23 18:51:04 2018",
   "name": "52.zip",
   "size": 6797,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/52.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Feb 9 09:10:21 2018",
   "name": "51.zip",
   "size": 6800,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/51.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Jan 5 23:07:47 2018",
   "name": "49.zip",
   "size": 6797,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/49.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Dec 9 20:09:04 2017",
   "name": "48.zip",
   "size": 6801,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/48.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Oct 5 20:20:20 2017",
   "name": "47.zip",
   "size": 6798,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/47.zip"
  },
  {
   "created": "Tue Sep 5 09:36:11 2017",
   "name": "46.zip",
   "size": 6798,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/46.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Mar 29 13:29:58 2017",
   "name": "45.zip",
   "size": 6755,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/45.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Jan 25 14:28:22 2017",
   "name": "43.zip",
   "size": 6751,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/43.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Dec 31 15:11:48 2016",
   "name": "42.zip",
   "size": 6747,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/42.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Dec 17 11:02:28 2016",
   "name": "41.zip",
   "size": 6744,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/41.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Dec 14 22:46:08 2016",
   "name": "40.zip",
   "size": 6747,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/40.zip"
  },
  {
   "created": "Tue Dec 13 14:27:19 2016",
   "name": "39.zip",
   "size": 6748,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/39.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Dec 9 16:57:14 2016",
   "name": "38.zip",
   "size": 6746,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/38.zip"
  },
  {
   "created": "Sun Sep 25 13:42:32 2016",
   "name": "37.zip",
   "size": 6749,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/37.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Sep 14 04:33:38 2016",
   "name": "36.zip",
   "size": 6751,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/36.zip"
  },
  {
   "created": "Mon Sep 12 23:15:57 2016",
   "name": "35.zip",
   "size": 6753,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/35.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Aug 31 13:18:58 2016",
   "name": "34.zip",
   "size": 6751,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/34.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Aug 25 08:49:11 2016",
   "name": "33.zip",
   "size": 6753,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/33.zip"
  },
  {
   "created": "Mon Aug 22 23:33:14 2016",
   "name": "32.zip",
   "size": 6749,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/32.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Aug 20 14:05:36 2016",
   "name": "30.zip",
   "size": 6751,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/30.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Jul 6 22:37:03 2016",
   "name": "29.zip",
   "size": 6750,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/29.zip"
  },
  {
   "created": "Mon May 16 20:16:40 2016",
   "name": "27.zip",
   "size": 6733,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/27.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 00:48:31 2016",
   "name": "26.zip",
   "size": 6733,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh/26.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Stava Rex \u00e4r framtaget s\u00e4rskilt med tanke p\u00e5 personer med l\u00e4s- och skrivsv\u00e5righeter och dyslexi, men kan med f\u00f6rdel anv\u00e4ndas av alla som beh\u00f6ver hj\u00e4lp med stavning och spr\u00e5kst\u00f6d.\n\nStava Rex inneh\u00e5ller \u00e4ven en svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer. Ordboken tar \u00e4ven h\u00e4nsyn till felstavningar vid s\u00f6kning. Du kan ocks\u00e5 f\u00e5 dina r\u00e4ttningsf\u00f6rslag \u00f6versatta till ca 90 spr\u00e5k med hj\u00e4lp av Google Translate i Stava Rex-f\u00e4ltet, vilket g\u00f6r att programmet l\u00e4mpar sig v\u00e4l f\u00f6r personer med ett annat modersm\u00e5l.\n\n*** Prova Stava Rex gratis i 30 dagar! D\u00e4refter kan du prenumerera f\u00f6r 149 kr/\u00e5r. ***\n\nAnv\u00e4nd Stava Rex f\u00f6r att r\u00e4tta eller kontrollera:\n-\tgrava stavfel som sjonalist (journalist) och asusigera (associera) \n-\tl\u00e4ttf\u00f6rv\u00e4xlade ord som sl\u00e4kt/sl\u00e4ckt och han/hann \n-\tgrammatikfel som ett svart hund \n-\ts\u00e4rskrivna ord som tand borste och hund valp\n-\tihopskrivna ord som Losangeles \n-\tskiljetecken och mellanslag\n\nG\u00f6r personliga inst\u00e4llningar med m\u00f6jlighet att:\n-\tl\u00e4ra in egna ord\n-\tavg\u00f6ra om Stava Rex ska varna f\u00f6r vissa ord eller inte\n-\tutg\u00e5 fr\u00e5n en stor eller liten ordlista",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/hIFyz35YeLCtfLKcVEsqf0G4FL0aB_XceIxBeSgmpWglEs24IQa6qP8sKcUNuPeSgk67dRDJaA=w128-h128-e365",
 "item_category": "PLATFORM_APP",
 "kiosk": "false",
 "name": "Stava Rex - Google Docs add-on",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": null,
 "user_count": "53695",
 "version": "48",
 "works_offline": "false"
}