Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop

Grepolis Report Converter Revolution Tools

24,218

Konwerter powstał trochę z nudów, a trochę aby ułatwić sobie i innym żywot na Grepolis. Ponieważ gra nie oferuje publikacji wszystkich raportów, a tylko wybranych (i to tylko przez kilka dni jest dostępna publikacja), napisałem konwerter raportów.
W chwili obecnej konwertuje:
- użycie boskich mocy
- atak/obrona
- szpiegowanie
- mur
- agora - stan wojsk w mieście wraz ze wsparciem
- polecenie (rozkaz)
- listę poleceń (rozkazów) - dostępne gdy włączone premium "Zarządca"
- okupacja miasta
Więcej szczegółów na stronie domowej

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "551",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "4.6678765880217785",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "canonical": "true",
 "category": "14_fun",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Deediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop%26uc",
 "ext_id": "eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Sat Aug 25 18:03:05 2018",
   "name": "5.0.6.zip",
   "size": 171047,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/5.0.6.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Aug 22 00:23:36 2018",
   "name": "5.0.5.zip",
   "size": 171191,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/5.0.5.zip"
  },
  {
   "created": "Thu May 24 23:54:19 2018",
   "name": "5.0.2.zip",
   "size": 171148,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/5.0.2.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Apr 20 02:00:06 2018",
   "name": "4.0.0.zip",
   "size": 171195,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/4.0.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Apr 14 19:37:26 2018",
   "name": "3.15.3.zip",
   "size": 166510,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.15.3.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Jan 20 19:29:00 2018",
   "name": "3.15.2.zip",
   "size": 166524,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.15.2.zip"
  },
  {
   "created": "Sun Dec 17 11:34:02 2017",
   "name": "3.15.1.zip",
   "size": 166499,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.15.1.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Nov 24 00:05:59 2017",
   "name": "3.14.0.zip",
   "size": 165784,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.14.0.zip"
  },
  {
   "created": "Mon Oct 2 05:50:55 2017",
   "name": "3.13.0.zip",
   "size": 167185,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.13.0.zip"
  },
  {
   "created": "Tue Sep 12 22:44:35 2017",
   "name": "3.12.1.zip",
   "size": 165024,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.12.1.zip"
  },
  {
   "created": "Sun Sep 10 15:29:32 2017",
   "name": "3.12.0.zip",
   "size": 165055,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.12.0.zip"
  },
  {
   "created": "Tue Aug 15 17:01:37 2017",
   "name": "3.11.0.zip",
   "size": 164669,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.11.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Mar 4 09:10:52 2017",
   "name": "3.8.1.zip",
   "size": 161983,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.8.1.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Mar 3 00:29:07 2017",
   "name": "3.8.0.zip",
   "size": 161071,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.8.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Feb 4 16:09:11 2017",
   "name": "3.7.0.zip",
   "size": 151762,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.7.0.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Feb 3 02:22:13 2017",
   "name": "3.6.1.zip",
   "size": 151059,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.6.1.zip"
  },
  {
   "created": "Mon Jan 23 12:57:23 2017",
   "name": "3.6.0.zip",
   "size": 150885,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.6.0.zip"
  },
  {
   "created": "Mon Sep 19 04:06:27 2016",
   "name": "3.5.6.zip",
   "size": 153087,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.5.6.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Sep 15 15:06:32 2016",
   "name": "3.5.5.zip",
   "size": 153080,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.5.5.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Aug 26 07:27:59 2016",
   "name": "3.5.4.zip",
   "size": 152790,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.5.4.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 02:13:18 2016",
   "name": "3.5.3.zip",
   "size": 203218,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.5.3.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 02:13:18 2016",
   "name": "3.5.0.zip",
   "size": 201643,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop/3.5.0.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Konwerter powsta\u0142 troch\u0119 z nud\u00f3w, a troch\u0119 aby u\u0142atwi\u0107 sobie i innym \u017cywot na Grepolis. Poniewa\u017c gra nie oferuje publikacji wszystkich raport\u00f3w, a tylko wybranych (i to tylko przez kilka dni jest dost\u0119pna publikacja), napisa\u0142em konwerter raport\u00f3w.\n\nW chwili obecnej konwertuje:\n- u\u017cycie boskich mocy\n- atak/obrona\n- szpiegowanie\n- mur\n- agora - stan wojsk w mie\u015bcie wraz ze wsparciem\n- polecenie (rozkaz)\n- list\u0119 polece\u0144 (rozkaz\u00f3w) - dost\u0119pne gdy w\u0142\u0105czone premium \"Zarz\u0105dca\"\n- okupacja miasta\n\nWi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w na stronie domowej",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/C4RybB07wukoumf1dar5BO-KG6bD9HuC_YqBeMEvECxkIBvD5vie0h0ynrk1yxciixsP5Dciomg=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "Grepolis Report Converter Revolution Tools",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "true",
 "stars5": "true",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/grepolis-report-converter/eediamimojgbnjfaalcnlonenfdcogop",
 "user_count": "24218",
 "version": "3.14.0",
 "works_offline": "false"
}