Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld

Tpay.com

46,386

Nie musisz już ręcznie przepisywać danych do przelewu, tpay.com (dawniej transferuj.pl) uzupełni dane za Ciebie. Już teraz możesz uruchomić Dodatek tpay.com, który umożliwia
automatyczne wypełnianie pól do przelewów w prawie wszystkich Bankach w Polsce! Nawet w tych, które standardowo nie udostępniają funkcjonalności e-transferów!
Po zalogowaniu do banku przejdź do zakładki uzupełniania danych do przelewu, a zostaną one pobrane z otwartej karty z panelem transakcyjnym tpay.com

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "11",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "3",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "7_productivity",
 "container": "CHROME",
 "curation": "1_4",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Ddmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld%26uc",
 "ext_id": "dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Tue Aug 15 16:08:08 2017",
   "name": "1.4.3.zip",
   "size": 27509,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld/1.4.3.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Dec 29 06:18:21 2016",
   "name": "1.4.2.zip",
   "size": 26147,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld/1.4.2.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Dec 15 15:36:29 2016",
   "name": "1.4.1.zip",
   "size": 25811,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld/1.4.1.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Dec 3 09:10:51 2016",
   "name": "1.4.0.zip",
   "size": 26010,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld/1.4.0.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Jun 16 04:09:40 2016",
   "name": "1.3.0.zip",
   "size": 22395,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld/1.3.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 00:46:00 2016",
   "name": "1.2.0.zip",
   "size": 22331,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld/1.2.0.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Nie musisz ju\u017c r\u0119cznie przepisywa\u0107 danych do przelewu, tpay.com (dawniej transferuj.pl) uzupe\u0142ni dane za Ciebie. Ju\u017c teraz mo\u017cesz uruchomi\u0107 Dodatek tpay.com, kt\u00f3ry umo\u017cliwia\nautomatyczne wype\u0142nianie p\u00f3l do przelew\u00f3w w prawie wszystkich Bankach w Polsce! Nawet w tych, kt\u00f3re standardowo nie udost\u0119pniaj\u0105 funkcjonalno\u015bci e-transfer\u00f3w!\n\nPo zalogowaniu do banku przejd\u017a do zak\u0142adki uzupe\u0142niania danych do przelewu, a zostan\u0105 one pobrane z otwartej karty z panelem transakcyjnym tpay.com",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/fzoUNb6aLY2M_9EKoLZB4TZt6NBzImT7nmtXH-LX3qEwWiSLK_SS2tdnC_BKDUz8J8y1BYRAlw=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "Tpay.com",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/tpaycom/dmbhnokcfchfkdgechgkhcfekdfpdjld",
 "user_count": "46386",
 "version": "1.4.3",
 "works_offline": "false"
}