Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk

Start Page — Yandex

151,172

Tarayıcı başlatıldığında güncel haberleri, şehrinizdeki hava ve trafik durumu bilgisini ve yeni e-posta bilgilerini içeren Yandex ana sayfası açılacaktır.
Ana sayfayı kendinize göre ayarlamak çok kolay; gözünüzün önünde en önemli şeylerin olması için servis bloklarını değiştirebilir veya yeni bloklar ekleyebilirsiniz.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "95",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "4.421052631578948",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "canonical": "true",
 "category": "38_search_tools",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Ddkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk%26uc",
 "ext_id": "dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Sun Apr 8 18:34:37 2018",
   "name": "8.23.0.zip",
   "size": 39837,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk/8.23.0.zip"
  },
  {
   "created": "Mon Sep 12 15:04:07 2016",
   "name": "8.22.1.zip",
   "size": 39401,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk/8.22.1.zip"
  },
  {
   "created": "Tue Sep 6 06:03:09 2016",
   "name": "8.22.0.zip",
   "size": 38558,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk/8.22.0.zip"
  },
  {
   "created": "Tue Jul 19 14:01:58 2016",
   "name": "8.19.0.zip",
   "size": 33778,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk/8.19.0.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 03:11:04 2016",
   "name": "8.17.1.zip",
   "size": 32089,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk/8.17.1.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 03:11:04 2016",
   "name": "8.15.0.zip",
   "size": 24306,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk/8.15.0.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Taray\u0131c\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda g\u00fcncel haberleri, \u015fehrinizdeki hava ve trafik durumu bilgisini ve yeni e-posta bilgilerini i\u00e7eren Yandex ana sayfas\u0131 a\u00e7\u0131lacakt\u0131r.\n\nAna sayfay\u0131 kendinize g\u00f6re ayarlamak \u00e7ok kolay; g\u00f6z\u00fcn\u00fcz\u00fcn \u00f6n\u00fcnde en \u00f6nemli \u015feylerin olmas\u0131 i\u00e7in servis bloklar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilir veya yeni bloklar ekleyebilirsiniz.",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/eCl0ZI6xqIh5dFLO1N9Ukm6tq9Yc930TPdIUPEtF8LtVvGULwcdw8ATehXT6QPfwVAvmUKrrsOE=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "Start Page \u2014 Yandex",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "true",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TR",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%E2%80%94-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/dkipfjephaclinnhbbpmjigimebkpmbk",
 "user_count": "151172",
 "version": "8.22.1",
 "works_offline": "false"
}